Vem VI ÄR


Vi är kreatörer som spinner utvecklingshjulet framåt
inom mjukvarutestning.

VAD VI GÖR


Konsulting

Mer info »


Passar bästa för kunder som befinner sig under systemutvecklingsfas där eller när nya drivkrafter och idéer söks inom test. Våra konsulter arbetar dagligen nära kunden. Debitering – timtaxa.

 • Kartläggning av det befintligt testarbete.
 • Framtagning av POC.
 • Input till kravförbättringar.
 • Framtagning av teststrategier och testplaner.
 • Testanalys och -design.
 • Testkörning och testrapporter.
 • Framtagning av testautomatiseringsramverk.
 • Implementering av automatiska tester samt underhåll.
 • Utbildning till samtliga intressenter.

Automatisering

Mer info »


Konstruktion av testautomatiseringsramverk Passar bäst för kunden som driver förvaltningsobjekt med omfattande mängd av regressionstester som behöver automatiseras. Kunden är oftast i behov av att initiera ett fungerande testautomatiseringsramverk eller att förbättra ett befintligt. Våra konsulter sitter delvis hos kunden. Debitering – timtaxa eller fastpris.

 • Vi konstruerar testautomatiseringsramverk med open source verktyg som Java, Selenium/Webdriver API:er, Xpath, MySQL..mm. Ingen licens kostnad.
 • Dessa automatiska tester skall kunna testa av systemens back-end via front-end, s.k. testautomatisering på integrationsnivå.
 • Vi kan konstruera testerna på så sätt att de även kan utföra webservice testning, vilket i sin tur ersätter bl.a. verktyg som SoapUI.
 • Vi skriver om befintliga regressionstestfall till automatiska tester.
 • Vi kompletterar med nya testfall och ger input till kravförbättringar.
 • Vi kan underhålla ramverket på plats eller på distans.
 • Kunden äger mjukvaran.

Kvalitetsbevakning

Mer info »


Kvalitetsbevakning handlar om outsurcing, och passar bäst för kunder som söker trygghet till ett lågt pris, eller vill lägga ut testarbetet till en tredje partner för att fokusera på sin kärnverksamhet. Debitering – förhandlingsbar.

 • Kunden uppger områden i systemen som ska testas och vilka risker vi bör ta hänsyn till.
 • Vi gör en utvärdering och återkommer med förslag på vad som ska och inte ska testas.
 • Vi kodar automatiska tester och kompletterar med manuellt testarbete.
 • Vi presenterar testresultatet i en eller fler rapporter till kunden efter varje testkörning.

Konsulting


Passar bästa för kunder som befinner sig under systemutvecklingsfas där eller när nya drivkrafter och idéer söks inom test.
Våra konsulter arbetar dagligen nära kunden.
Debitering – timtaxa.


 • Kartläggning av det befintligt testarbete.
 • Framtagning av POC.
 • Input till kravförbättringar.
 • Framtagning av teststrategier och testplaner.
 • Testanalys och -design.
 • Testkörning och testrapporter.
 • Framtagning av testautomatiseringsramverk.
 • Implementering av automatiska tester samt underhåll.
 • Utbildning till samtliga intressenter.

Konstruktion av testautomatiseringsramverk


Passar bäst för kunden som driver förvaltningsobjekt med omfattande mängd av regressionstester som behöver automatiseras.Kunden är oftast i behov av att initiera ett fungerande testautomatiseringsramverk eller att förbättra ett befintligt.
Våra konsulter sitter delvis hos kunden.
Debitering – timtaxa eller fastpris.


 • Vi konstruerar testautomatiseringsramverk med open source verktyg som Java, Selenium/Webdriver API:er, Xpath, MySQL..mm. Ingen licens kostnad.
 • Dessa automatiska tester skall kunna testa av systemens back-end via front-end, s.k. testautomatisering på integrationsnivå.
 • Vi kan konstruera testerna på så sätt att de även kan utföra webservice testning, vilket i sin tur ersätter bl.a. verktyg som SoapUI.
 • Vi skriver om befintliga regressionstestfall till automatiska tester.
 • Vi kompletterar med nya testfall och ger input till kravförbättringar.
 • Vi kan underhålla ramverket på plats eller på distans.
 • Kunden äger mjukvaran.

Kvalitetsbevakning


Kvalitetsbevakning handlar om outsurcing, och passar bäst för kunder som söker trygghet till ett lågt pris, eller vill lägga ut testarbetet till en tredje partner för att fokusera på sin kärnverksamhet.
Debitering – förhandlingsbar.

 • Kunden uppger områden i systemen som ska testas och vilka risker vi bör ta hänsyn till.
 • Vi gör en utvärdering och återkommer med förslag på vad som ska och inte ska testas.
 • Vi kodar automatiska tester och kompletterar med manuellt testarbete.
 • Vi presenterar testresultatet i en eller fler rapporter till kunden efter varje testkörning.